کالای فیزیکی

دوره 5 جلدی کتاب معلم معارف کاربردی

دوره 5 جلدی کتاب معلم معارف کاربردی

دوره 5 جلدی کتاب معلم معارف کاربردی

۵۳۵٫۰۰۰۴۸۵٫۰۰۰تومان
اضافه به سبد خرید

کتاب معلم معارف کاربردی به عنوان کتب تکمیلی سری هفت جلدی معارف کاربردی «برترین آرزو»، سعی در توانمندسازی گروه های مرجع(طلاب و اساتید و مربیان) برای تدریس عقائد مبتنی بر سری هفت جلدی کتب معارف کاربردی برترین آرزو است.

کتاب معرفت شناسی در 167 صفحه

کتاب معلم انسان شناسی و جهان شناسی در 375 صفحه

کتاب معلم خداشناسی در 390 صفحه

کتاب معلم راهنما شناسی در 334 صفحه

کتاب معلم معادشناسی در 324 صفحه