کالای فیزیکی

اکسیر محبت حسینی

اکسیر محبت حسینی

اکسیر محبت حسینی

۱۲۵٫۰۰۰۹۵٫۰۰۰تومان
اضافه به سبد خرید

« اکسیر محبّت حسینی »
کتابی کاملاً متفاوت دربارۀ عشقی کاملاً متفاوت
اثر استاد وکیلی
***
200 صفحه

جوهره عمل صالح، محبت اولیای الهی است و انسان بدون این محبت نمی تواند مسیر تقرب الهی را طی کند.
زیرا در قوس صعود و بالارفتن به سمت خداوند امام واسطه تقرب است و اوست که انسان ها را به طرف خدا می کشاند.
به همین دلیل کسی که میخواهد به سمت خدا حرکت کند باید خود را به امام نزدیک کرده و با تمام وجود به ایشان دل بدهد.