کالای فیزیکی

اکسیر محبت حسینی

اکسیر محبت حسینی

اکسیر محبت حسینی

۱۱۰٫۰۰۰۸۵٫۰۰۰تومان
اضافه به سبد خرید

« اکسیر محبّت حسینی »

کتابی کاملاً متفاوت دربارۀ عشقی کاملاً متفاوت

اثر استاد وکیلی

***

200 صفحه

جوهره عمل صالح، محبت اولیای الهی است و انسان بدون این محبت نمی تواند مسیر تقرب الهی را طی کند.

زیرا در قوس صعود و بالارفتن به سمت خداوند امام واسطه تقرب است و اوست که انسان ها را به طرف خدا می کشاند.

به همین دلیل کسی که میخواهد به سمت خدا حرکت کند باید خود را به امام نزدیک کرده و با تمام وجود به ایشان دل بدهد.