کالای فیزیکی

حجاب و مدیریت احساس

حجاب و مدیریت احساس

حجاب و مدیریت احساس

۷۰٫۰۰۰تومان
اضافه به سبد خرید

حجاب و پوشش، پیشینه‌ای به وسعت خلقت بشر، از آن روز که آدم بر زمین پای نهاد، دارد. کتاب حجاب و مدیریت احساس، حجاب را مهارکننده و جهت‌دهنده به احساس می‌داند که تعادل و ثبات در تشخیص و ارتقای مهارت تصمیم‌گیری پایدار در حوزۀ فردی و اجتماعی از نتایج آن است. حجاب و پوشش، در بُعد فردی و درونی سبب تقویت تمرکز فکری، روحی و بازگشت انسان به خود می‌شود که تأثیر چشمگیری در شفافیت رابطۀ فرد با خداوند دارد. گسترش ناهنجارهای رفتاری در پوشش بانوان و نیاز مبرم اجتماع بشری به کنترل و مدیریت احساس برای تصمیم‌گیری درست، مطالعۀ عمیق این اثر، و موضوعاتی از این دست را ضروری کرده است.