کالای فیزیکی

حرز امام جواد علیه‌السّلام

حرز امام جواد علیه‌السّلام
حرز امام جواد علیه‌السّلام
حرز امام جواد علیه‌السّلام

حرز امام جواد علیه‌السّلام

۳۹۰٫۰۰۰۳۵۰٫۰۰۰تومان
اضافه به سبد خرید

«حرز امام جواد علیه‌السّلام»

️افزایش برکت،‌ حفظ عزت و آبرو، دوری از بلایا و آفات و شرور و چشم زخم و سحر و جادو و ...از آثار داشتن این حرز مبارک است.

️این حرز بر روی پوست آهو با رعایت تمام آداب و شرایط آن توسط استادی مجرب نوشته شده و در محفظۀ نقره‌ای منقشِ مخصوص قرار دارد.

نماز مخصوص این حرز نیز خوانده شده است.

نکته:‌ (پوست آهوی استفاده شده در این حرزها با دقت و حساسیت بالایی تهیه و آمادۀ نوشتن می‌شود. در صورت استفاده از پوست‌های بازار که عمدتاً پوست آهو نیستند، قیمت حرز صد هزار تومان کمتر از این مبلغ است.)

💠خواص حرز امام جواد علیه السّلام

متخصصین مربوط برای حرز امام جواد علیه السّلام خواص مهمی برشمرده اند که عبارتند از:

هشتاد اثر واقعی، بی نظیر و معجزه آسای حرز امام جواد علیه‌السلام

1: همراهی قوی ترین و محبوب ترین موکلین اسماء الله از فرشتگان الهی با دارنده ی حرز

2: کمک فرشتگان به صاحب حرز

3: دور شدن اجنه ی کافر از صاحب حرز

4: بی اثر شدن فعالیت اجنه

5: دور شدن ابلیس و شیاطین و لشگریان او از دارنده ی حرز

6: در امان ماندن از گناهان

7: نرسیدن بدی ها و مناظر ناخوشایند

8: دفع سحر و طلسم

9: بخت گشایی

10: گشایش کار

11: گشودن انواع سحر وبستگی مردان

12: گشودن سحر بی میلی زنان به همسران

13: دفع چشم نظر

14: برکت دخل روزی

15: قطع شدن چاره ی سحر کنندگان

16: رهایی از ریخته شدن آبرو

17: بی اثر شدن حیله و مکر دشمنان

18: محافظت از آسیب جانی دشمنان

19: بسته شدن زبان دشمنان هنگام برخورد با فردی که حرز دارد

20: کسب عزت و احترام

21: مراقبت موکلین حرز از آبرو و عزت فرد

22: عدم توفیق دشمنان بر تخریب شخصیت و مکر کردن

23: مراقبت از انواع بیماری ها

24: در امان ماندن از سرزنش مردم

25: در امان ماندن از تحقیر و آزار زبانی دیگران

26: پیروز شدن بر دشمنان

27: بی اثر شدن تلاش شیاطین و اجنه و دشمنان

28: از بین رفتن ترس و وحشت از تنهایی

29: از بین رفتن هر نوع ترس

30: دور شدن از هر چیزی که مکروه می‌باشد

31: اگر این حرز با کسی باشد و دشمنان او به اندازه ی سربازان روم و ترک باشد، با توکل بر خداوند پیروزی با او خواهد بود

32: رهایی از فقر و فاقه

33: حاجت روا شدن

34: به رحم آمدن دل ظالمان و مدیران

35: بسته شدن زبان بدگویان

36: برآورده شدن حاجات توسط کسانی که تصورش ممکن نیست

37: در امان ماندن از حمله ی حیوانات

38: در امان بودن از سقوط از ارتفاع

39: در امان بودن از تهمت و افترای دیگران

40: محفوظ ماندن آبرو از هر گزندی

41: عزیز شدن نزد دوستان

42: تسهیل در آموزش

43: خبر رسیدن از امور غیبی و القا ءالهامات به قلب دارنده ی حرز به گونه ای که از آسیب ها در امان بماند

44: افزایش دیدن خواب و رویای صادقانه

45: تسهیل در ازدواج و پیدا شدن کُفو مناسب

46: آسان شدن آموزش و تربیت

47: دفع اجنه مردو زن

48: دفع غول و غولچه

49: نرسیدن ظلم و فساد به صاحب حرز

50: دفع خیانت به صاحب حرز

51: در امان بودن از هتک حرم

52تهدید نشدن اقتدار و بزرگی فرد

53: در امان بودن از کشته شدن دفن

54: در امان ماندن از انتقام دشمنان

55: در امان ماندن از سوختن و آتش گرفتن

56: در امان بودن از مسخ و تغییر خلقت

57: رهایی از بیماری

58: در امان ماندن از پیسی و جذام

59: نرسیدن خطر تشنگی به فرد

60: در امان ماندن از وسوسه در نقص دین

61: محتاج نشدن به کمک غیر خدا

62: توانمند شدن و افزایش قدرت بدنی و روحی

63: کوچک شدن سختی ها و مشکلات

64: رو شدن دست سارق و دزد

65: رو شدن دست دزد و بازگشت اموال سرقتی

66: تقویت روابط خانوادگی زن و شوهر و فرزندان

67: جذب افراد نیکوکار و صالح

68: دفع افراد شرور و بد از زندگی روزانه

69: در امان ماندن از مرگ بد و ناگهانی

70: خاشع شدن همگان نزد دارنده ی حرز

71: افتادن ترس دارنده حرز در دل ستمگران

72: کمک به دارنده ی حرز در بالا رفتن از پله های موفقیت کاری و شغلی

73: لذت بخش شدن عبادت و سحرخیزی

74: رسیدن به حاجت ها و شدنِ آنچه که آرزو دارد

75: به دست آوردن هر امر مُباح و مشروع

76: رو شدن دست کسانی که پشت سر دارنده ی حرز بدگوئی و غیبت کردند

77: بر گشتن ضرر و آسیب به کسانی که خواستار ضربه زدن به دارنده ی حرز می باشند

78: افتادن محبت فرد دارنده ی حرز در دل همسر و فرزندان

79: مورد مهربانی و شفقت و عشق واقع شدن دارنده ی حرز

80: در امان ماندن از کوری