کالای فیزیکی

دوره شش جلدی کتاب معلم معارف کاربردی

دوره شش جلدی کتاب معلم معارف کاربردی

دوره شش جلدی کتاب معلم معارف کاربردی

۶۰۰٫۰۰۰تومان
اضافه به سبد خرید

کتاب معلم معارف کاربردی به عنوان کتب تکمیلی سری هفت جلدی معارف کاربردی «برترین آرزو»، سعی در توانمندسازی گروه های مرجع(طلاب و اساتید و مربیان) برای تدریس عقائد مبتنی بر سری هفت جلدی کتب معارف کاربردی برترین آرزو است.

کتاب معرفت شناسی در 167 صفحه

کتاب معلم انسان شناسی و جهان شناسی در 375 صفحه

کتاب معلم خداشناسی در 390 صفحه

کتاب معلم راهنما شناسی در 334 صفحه

کتاب معلم اسلام شناسی در 270 صفحه (تازه چاپ شده است)

کتاب معلم معادشناسی در 324 صفحه

از آنجایی که جلد ششم کتب معارف کاربردی مربوط به تشیع شناسی می‌باشد که مباحث آن تاریخی است و نیازی به استدلال ندارد، برای آن کتاب معلم تنظیم نشده است. لذا کتب معلم دوره معارف کاربردی، همین شش جلد می‌باشند.