کالای فیزیکی

راهنمای قدم به قدم عمره مفرده

راهنمای قدم به قدم عمره مفرده

راهنمای قدم به قدم عمره مفرده

۴۸٫۰۰۰تومان
اضافه به سبد خرید

«عمرۀ مفرده» غیر از عمرۀ تمتّع است و آن را «مفرده» گویند، زیرا مستقلِ از حج است. این عمل، بر اکثر مسلمانان، مستحبّ، و در همۀ ایام سال قابل انجام است. کتاب راهنمای قدم به قدم عمره مفرده»، که این عمل مستحبّ را ضیافت الهی و مصداقی از اعمال سیر الی الله می‌داند، با هدف بهره‌گیری تامّ و تمام عمره‌گذاران از این عمل با شکوه، اعمال و مناسک این مراسم بی‌نظیر را قدم به قدم آموزش داده است.