کالای فیزیکی

زن، از سلوک عرفانی تا تمدن اسلامی

زن، از سلوک عرفانی تا تمدن اسلامی
زن، از سلوک عرفانی تا تمدن اسلامی
زن، از سلوک عرفانی تا تمدن اسلامی

زن، از سلوک عرفانی تا تمدن اسلامی

۱۰۰٫۰۰۰۸۵٫۰۰۰تومان
اضافه به سبد خرید

زن،‌ از سلوک عرفانی تا تمدّن اسلامی

اثر استاد وکیلی

168 صفحه

این کتاب در دو بخش «سلوک فردی»‌ و «نقش بانوان در تمدّن اسلامی»؛ چگونگی عملکرد بانوان از سه منظر «فردی، خانوادگی و اجتماعی» را ترسیم می‌کند تا روشن شود که یک «زن» در این حیطه‌ها چگونه رفتار کند تا حرکتش به سمت خداوند متوقف نشود.

متن پشت جلد:

راه رسیدن به اعلی درجۀ‌ کمال و سعادت انسانی برای همه باز است و همه نیز باید در عرصۀ اجتماع و ساختن تمدّن اسلامی نقش آفرینی کنند ولی هرکس به تناسب خصوصیّات روحی و جسمی خود باید از مسیری حرکت کرده و باری متناسب با خود را بردارد.