کالای فیزیکی

شهید عشق

شهید عشق
شهید عشق
شهید عشق
کالای فیزیکی

شهید عشق

۶۰٫۰۰۰تومان
اضافه به سبد خرید

شهید عشق

110 روایت کوتاه از زندگی مرحوم حضرت حاج

سیدهاشم موسوی حداد

متن پشت جلد:

سید هاشم عظیمی است که لفظ عظمت از بیان آن قاصر است.  وسیعی است  که عبارت وسعت را به آنجا راه نیست. او سفر بینهایت را به نهایت رسانیده بود و جز خدا چیزی نمی دید. می گفت: اگر کسی در هر راهی که هست، غیر از خدا چیزی بخواهد، خدا را نخواسته است.