کالای فیزیکی

معاد شناسی (دوره 10جلدی)

معاد شناسی (دوره 10جلدی)
کالای فیزیکی

معاد شناسی (دوره 10جلدی)

۳۸۰٫۰۰۰۲۷۸٫۰۰۰تومان
گالینگور
اضافه به سبد خرید

معاد شناسی:

این مجموعه شامل ۷۵ مجلس در قالب ده مجلد، در كیفیت سیر و حركت انسان در دنیا و عالم غرور و نحوه‌ تبدّل‌ نشأه‌ غرور به‌ عالم حقائق و واقعیات و ارتحال او بسوی خدا و غایة الغایات میباشد.
قیامت محل لمس توحید و عظمت بی‌انتهای خداوند است.