کالای فیزیکی

چهل جرعه علم

چهل جرعه علم

چهل جرعه علم

۳۵٫۰۰۰۳۰٫۰۰۰تومان
اضافه به سبد خرید

مجموعه حاضر چهل جرعه گوارای آب حیات بر گرفته از کوثر آیات و روایات در زمینه «هویت شناسی علم دینی»، «مهارت استفاده از آن»، «راهنمای تحصیل علم» ، «آفات علم» و «نظام طلبگی» است که به صورت یک شبکهی به هم پیوسته براساس منطق برنامه‌ریزی، گردآوری و ترجمه بلاغی شده است.