کالای فیزیکی

کتاب معلم اسلام شناسی

کتاب معلم اسلام شناسی

کتاب معلم اسلام شناسی

۷۵٫۰۰۰تومان
اضافه به سبد خرید

کتاب معلم اسلام شناسی دوره معارف کاربردی

کتب معلم معارف کاربردی به عنوان کتب تکمیلی سری هفت جلدی معارف کاربردی «برترین آرزو»، سعی در توانمندسازی گروه های مرجع(طلاب و اساتید و مربیان) برای تدریس عقائد مبتنی بر سری هفت جلدی کتب معارف کاربردی برترین آرزو است.

پیش از این کتاب معلم معرفت شناسی، کتاب معلم انسان شناسی و جهان شناسی، کتاب معلم خداشناسی، کتاب معلم راهنما شناسی و کتاب معلم معادشناسی چاپ شده بود.

و اینک کتاب معلم اسلام شناسی این دوره نیز تنظیم و منتشر شده است.

از آنجایی که جلد ششم کتب معارف کاربردی مباحث تاریخی مربوط به تشیع شناسی می‌باشد و نیاز به کتاب معلم ندارد، مجموعۀ کتب معلم، همین شش جلد خواهد بود.